Бог търси променители - Част III // п-р Иводор Ковачев // 29.09.2019 г.
Промяна стила на списъка