Познаха, че са били с Исуса, П-р Живко Тончев 17.11.2019г.
Промяна стила на списъка