Промяна стила на списъка
Световен ден за молитва 2009: БЪЛГАРИЯ 5 01:49 Quicklist

Световен ден за...

0%

2009 Global Day of Prayer in BULGARIA

3034 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Световен ден за молитва 2009: БЪЛГАРИЯ 6 00:58 Quicklist

Световен ден за...

60%  

2009 Global Day of Prayer in BULGARIA

3108 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Световен ден за молитва 2009: БЪЛГАРИЯ 7 03:26 Quicklist

Световен ден за...

0%

2009 Global Day of Prayer in BULGARIA

3439 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Световен ден за молитва 2009: БЪЛГАРИЯ 8 05:29 Quicklist

Световен ден за...

0%

2009 Global Day of Prayer in BULGARIA

3257 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

БОГ да пази БЪЛГАРИЯ 04:26 Quicklist

БОГ да пази БЪЛГАРИЯ

100%  

ЕЛЕЙ и Митко Цветков
Световен ден за МОЛИТВА
...

4300 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Ново поколение: ТИ ДОСТОЕН СИ 03:25 Quicklist

Ново поколение: ТИ...

100%  

Global Day of Prayer; BULGARIA 2009
New Generation: Worthy is the LAMB

4749 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Жани Ковачева: САМО ЕДИН 04:30 Quicklist

Жани Ковачева: САМО...

0%

Global Day of Prayer in BULGARIA 2009
Jani Kovatcheva: Only the ONE

4606 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Жани Ковачева: НЕ НАМ 03:51 Quicklist

Жани Ковачева: НЕ НАМ

60%  

Global Day of Prayer in BULGARIA 2009
Jani Kovatcheva: NOT to us

4098 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Пастор Румен Борджиев 05:18 Quicklist

Пастор Румен Борджиев

0%

Global Day of Prayer in BULGARIA
Pastor Rumen Bordjiev

6691 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

МИЛКО: Нека да ВАЛИ 07:30 Quicklist

МИЛКО: Нека да ВАЛИ

100%  

Global Day of Prayer in BULGARIA
MILKO: Let it RAIN

3706 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Пастор Павел Игнатов 08:52 Quicklist

Пастор Павел Игнатов

100%  

Global Day of Prayer in BULGARIA
Pastor Pavel Ignatov

10493 View(s) | 1 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Пастор Тони Еленков 06:53 Quicklist

Пастор Тони Еленков

0%

Global Day of Prayer in BULGARIA
Pastor Tony Elenkov

5839 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Проф. Дечко Свиленов 09:31 Quicklist

Проф. Дечко Свиленов

0%

Global Day of Prayer in BULGARIA
Prof. Dechko Svilenov

6719 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

МОЛИТВЕНА формация 06:57 Quicklist

МОЛИТВЕНА формация

100%  

Global Day of Prayer in BULGARIA

3206 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

НОВО ПОКОЛЕНИЕ: СЪЖИВИ ЗЕМЯТА НИ 04:00 Quicklist

НОВО ПОКОЛЕНИЕ:...

100%  

Global Day of Prayer in BULGARIA
NEW GENERATION: REVIVE our LAND

2646 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Пастор Виктор Вирчев 04:26 Quicklist

Пастор Виктор Вирчев

0%

Global Day of Prayer in BULGARIA
Pastor Viktor Virchev

7103 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

ЕЛЕЙ и Димитър Цветков: БОГ да пази БЪЛГАРИЯ 05:00 Quicklist

ЕЛЕЙ и Димитър...

100%  

Global Day of Prayer in BULGARIA
ELLEY

7425 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Филип Рашев 13:56 Quicklist

Филип Рашев

60%  

Global Day of Prayer in BULGARIA
Phillip Rashev

2151 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By GDOP (9 years преди)

Till the walls fall 06:28 Quicklist

Till the walls fall

0%

praise dance

626 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By milagospel (9 years преди)

white cross - Walk With Me 04:38 Quicklist

white cross - Walk With Me

0%

white cross - Walk With Me

642 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By demos (9 years преди)

06:32 Quicklist

"И Името Му ще се...

0%

"Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението...

2015 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By shamash (9 years преди)

Take me In 04:19 Quicklist

Take me In

0%

Take me In

500 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By demos (9 years преди)

STRYPER - More than a Man (Alive) 04:41 Quicklist

STRYPER - More than a Man (Alive)

0%

STRYPER - More than a Man (Alive)

541 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By demos (9 years преди)

Stryper - Free 03:38 Quicklist

Stryper - Free

100%  

Stryper - Free

582 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By demos (9 years преди)

Чуждата жена 05:22 Quicklist

Чуждата жена

100%  

Малко от поуките на най- мъдрият мъж - цар Соломон.

3987 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By anelia2000 (9 years преди)

His mercy endureth forever 06:14 Quicklist

His mercy endureth forever

0%

Karen CLARK

476 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By milagospel (9 years преди)

Mark Harris - All for the Glory of You (Всичко за Твоята слава) 04:11 Quicklist

Mark Harris - All for the Glory of...

100%  

Всичко е за Твоята слава, Господи!

1236 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By juliparneva (9 years преди)

Heaven or Hell-Lecrae 03:49 Quicklist

Heaven or Hell-Lecrae

0%

yea!

499 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By milagospel (9 years преди)

Praying for you-Lacrae 03:13 Quicklist

Praying for you-Lacrae

0%

Pray

421 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By milagospel (9 years преди)

Африка хвали Бога 04:49 Quicklist

Африка хвали Бога

0%

Африка

749 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By milagospel (9 years преди)