Промяна стила на списъка
Хваление - Християнски Център Шумен (03.05.2015) 00:00 Quicklist

Хваление -...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Младежка конференция - Християнски Център Шумен (02.05.2015) 00:00 Quicklist

Младежка...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (31.05.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (07.06.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (25.10.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Божественият стандарт за Божествено изцеление (25.10.2015) 00:00 Quicklist
Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (01.11.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Божественият стандарт за Молитвата - 1 (01.11.2015) 00:00 Quicklist

Проповед:...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (08.11.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Божественият стандарт за Молитвата - 2 (08.11.2015) 00:00 Quicklist

Проповед:...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (15.11.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Божественият стандарт за Молитвата - 3 (15.11.2015) 00:00 Quicklist

Проповед:...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (13.12.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (20.12.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (27.12.2015) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (03.01.2016) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Великите личности в човешката история (13.12.2015) 00:00 Quicklist
Проповед: И Духът и Невястата казват - Ела! (03.01.2016) 00:00 Quicklist

Проповед: И Духът и...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (24.01.2016) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Божественият стандарт за Молитвата - 6 (24.01.2016) 00:00 Quicklist

Проповед:...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (31.01.2016) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Неделно богослужение - Християнски Център Шумен (17.01.2016) 00:00 Quicklist

Неделно...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Божественият стандарт за Молитвата - 5 (17.01.2016) 00:00 Quicklist

Проповед:...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Божественият стандарт за Молитвата - 7 (31.01.2016) 00:00 Quicklist

Проповед:...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)

Проповед: Божественият стандарт за Молитвата - 8 (07.02.2016) 00:00 Quicklist

Проповед:...

0%

???? ? ????? ?? youtube!

0 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By jdvladi (1 дни преди)