Исус в Българска Божия църква п-р Павел Игнатов обяснява видението на ангела

КАТЕГОРИЯ:BibliataTB ЕТИКЕТИ:

Advertisement