Съкровища в пръстни съдове, П-р Живко Тончев 10.11.2019г.
Промяна стила на списъка