Съпрузи и бащи Дерек Принс

Освобождение от проклятие и Демони ще иозгонват Д Принс

ПАСТОРИ АГЕНТИ интервю 2 Bibliata TV LIVE

Даниил Книгата на пророк Даниил

Деяния на апостолите

Захария Книгата на пророк Захария

Осия Книгата на пророк Осия

Авакум Книгата на пророк Авакум

Авдия Книгата на пророк Авдия

Еремия 1 част 1 28 гл

Еремия 2 част 29 52 гл

Естир Книгата Естир

Ефесяни Послание на апостол Павел към ефесяните

Агей Книгата на пророк Агей

Амос Книгата на пророк Амос

Битие 1 част 1 26 гл

Битие 2 част 27 50 гл

Второзаконие

Галатяни Послание на апостол Павел към галатяните

Евреи Послание към евреите

Ездра Книгата на Ездра

Езекиил 1 част 1 24 гл

Езекиил 2 част 25 48 гл

Еклисиаст