Божията цел за човека е , да го доведе до покаяние – Пастор Фахри Тахиров

Ще извикам аз към Тебе

Чудната Река

О , Святи Душе

Помажи ме днес

Мир като Река

Живата Вода

И Духът , и Невястата , казват – Дойди

Там , при Реката

Но ще приемете сила , когато дойде върху вас Святият Дух – Пастор Фахри Тахиров

Ти си мой Цар – Бойко,Йосиф,Мечо,Роза 2024

Няма време

Обнови живота ми , Исусе

Дързостен и смел , и насърчен бъди

Изцеление в Исусовите рани

На Вратата , Царят хлопа

Стани , о душо моя

Бог е добър и Той ни обича , но и ни предупреждава – Пастор Фахри Тахиров

Всички интервюта от Ден на хвала 3

Всичко в Тебе имам , о Христе

Тъй както въздуха

Когато Ти ми каза

Хвалете Го вие , небе и земя

Творец на Небесата