НОВА ПЕСЕН Е В МЕН (SING A NEW SONG)

Не чрез сила II – на живо

Тончо Колев – вокал

Бог направи път – на живо

Тончо Колев – вокал

Жив е! Жив е! – на живо

Тончо Колев – вокал

Колко драгоцен приятел – на живо

Тончо Колев – вокал

Алелуя, Исус е жив/Ето, Той е жив – на живо

Тончо Колев – вокал

Той живее днес/Осанна – на живо

Тончо Колев – вокал

Твоето слово – на живо

Тончо Колев – вокал

Свят Свят Свят си – на живо

Тончо Колев – вокал

Не чрез сила – на живо

Тончо Колев – вокал

Колко драгоцен приятел

Тончо Колев – вокал

Възкръсна от гроба Той – на живо

Тончо Колев – вокал

Алелуя, Исус е жив/Ето, Той е жив – на живо

Тончо Колев – вокал

Ще се покланям/Ето, Той е жив – на живо

Тончо Колев – вокал

Алелуя, Исус Христос е жив! – на живо

Тончо Колев – вокал

Жив е! – на живо

Тончо Колев – вокал

Алелуя, Исус Христос е жив! вариант II – на живо

Тончо Колев – вокал

Алелуя, Исус Христос е жив! вариант I – на живо

Тончо Колев – вокал

С любов и сила – на живо

Тончо Колев – вокал

Заради мен – на живо

Тончо Колев – вокал

Като роза – на живо

Тончо Колев – вокал

Ако жадува – на живо

Тончо Колев – вокал

Голгота – на живо

Тончо Колев – вокал Венета Кънчева – Разпятието

Като роза – на живо

Тончо Колев – вокал