Денят , в който Святият Дух дойде – Пастор Фахри Тахиров

Бог да пази България

Помажи ме , днес

Слез Святи Душе

Може ли човек , да направи небето

О , Святи Душе

Всемогъщ Бог

Слез Святи Душе, аз моля – на живо

Не, чрез сила – на живо

Чакаме благословение – на живо

Святи Дух, чудесен си – на живо

Слез Святи Душе, аз моля – на живо

С любов и сисла – на живо

Праведност, мир, радост в Святият Дух – на живо

Ще извикам аз към Тебе

Мир като Река

Живата Вода

Там , при реката

Много силно свидетелство за Божия Слава – Методи

Святият Дух – Обещанието на Отца – Пастор Фахри Тахиров

Бог да пази България

Свободен съм във Христа

Разпиляни по света

Събуждам се сутрин , Ти Си до мен