За твоите дела вариант II – на живо

За твоите дела вариант I – на живо

Тончо Колев – вокал

Над цялата земя – на живо

Тончо Колев – вокал

Дойде светлина/Бащино сърце/Ще се покланям – на живо

Тончо Колев – вокал

Колко драгоцен приятел – на живо

Тончо Колев – вокал

Спасението идва от Отца – на живо

Тончо Колев – вокал

Милост Божия – на живо

Тончо Колев – вокал

Бог направи път – на живо

Тончо Колев – вокал

Аз се реших да следвам Господа – на живо

Тончо Колев – вокал

Повече от всичко друго/Ти ме спаси – на живо

Тончо Колев – вокал

Не мога да живея без Теб – на живо

Тончо Колев – вокал

Твоето слово е светилник мой – на живо

Тончо Колев – вокал

О, колко чуден за мен бе деня – на живо

Тончо Колев – вокал

Спасението идва от Отца – на живо

Тончо Колев – вокал

Аз съм спасен/Да хварим Бог – на живо

Тончо Колев – вокал

Отворена врата – на живо

Тончо Колев – вокал

Тъй както въздухът/По-дълбоко – на живо

Тончо Колев – вокал

Щом зората се покаже – на живо

Тончо Колев – вокал

Тъй както въздухът – на живо

Тончо Колев – вокал

Стоя – на живо

Тончо Колев – вокал

Искрено желая – на живо

Тончо Колев – вокал

Аз се реших да следвам Господа – на живо

Тончо Колев – вокал

Не чрез сила – на живо

Тончо Колев – вокал

Тъй както въздухът/Аз издигам Твоето име – на живо

Тончо Колев – вокал