Не се срамя – на живо

Тончо Колев – вокал

Не се срамя – на живо

Тончо Колев – вокал

Спасител мощен е Бог – на живо

Тончо Колев – вокал

През планини и долини – на живо

Тончо Колев – вокал

Тази радост – на живо

Тончо Колев – вокал

Аз съм доволен – на живо

Тончо Колев – вокал

Боже, Свят си/В ръцете Ти – на живо

Тончо Колев – вокал

Всеки нов ден – на живо

Тончо Колев – вокал

Над цялата земя/Аз издигам Твоето име – на живо

Тончо Колев – вокал

Как дните ни летят напред – на живо

Тончо Колев – вокал

Всеки нов ден – на живо

Тончо Колев – вокал

Да, Той е Бог! II вариант – на живо

Тончо Колев – вокал

Да, Той е Бог! – на живо

Тончо Колев – вокал

И затова сме тук – на живо

Тончо Колев – вокал

Величествен Бог I – на живо

Тончо Колев – вокал

В ръцете Ти – на живо

Тончо Колев – вокал

Песента Щом спре – на живо

Тончо Колев – вокал

Отче Наш II – на живо

Тончо Колев – вокал

Величествен Бог II – на живо

Тончо Колев – вокал

Господ е канара моя – на живо

Тончо Колев – вокал

Отче наш – на живо

Тончо Колев – вокал

Бог направи път – втора част

Тончо Колев – вокал

Бог направи път – първа част

Тончо Колев – вокал

Щом Духът на Бога е в сърцето ми – на живо

Тончо Колев – вокал