Проповед: Спасението на любовта (23.02.2020)
Промяна стила на списъка