Исус Христос , за живота на този свят и за вечният живот – Пастор Фахри Тахиров

Велики Боже

Моята Молитва

Тръгнахме на път с Христа

Благодаря

Евеном Шалом

И Духът , и Невястата

Аз на Теб

Хвалете Го вие , небе и земя

Да виждам Теб

Крайната цел на човешкият живот – Пастор Фахри Тахиров

Благодат и милост – 5-та част, п-р Джошуа К.

Благодат и милост – 6-та част, п-р Джошуа К.

Благодат и милост – 2-ра част, п-р Джошуа К.

Благодат и милост – 3-та част, п-р Джошуа К.

Благодат и милост – 4-та част, п-р Джошуа К.

Благодат и милост – 1-ва част, п-р Джошуа К.

Нуждая се , да бъда с Теб

Дързостен и смел , и насърчен бъди

О , неизмерима милост

О , Спасителю благ

Слава , благодарност , пеем на Исуса

Нашият Цар – на живо

При Бога имаме сигурност и защита – Пастор Фахри Тахиров