Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 23 a

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 4 au

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 3 au

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 2 au

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 1 au

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 15 a

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 14 a

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 13 a

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 12 a

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 11 a

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 9 au

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 8 au

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 7 au

Българска аудио БИБЛИЯ ВТОРОЗАКОНИЕ глава 6 au

ВТОРОЗАКОНИЕ 12

Никой не може с купи Божият дар с пари , или по заслуги – Пастор Фахри Тахиров

“Активирай ангела за твоят дом” / Енчо Христов – Варна

Чакаме благословение – на живо

Слез Святи душе, аз моля – на живо

Праведност, мир, радост в Святият Дух – на живо

Святи Душе, Ти ела – на живо

Исус е светлина – на живо

Святият Дух е , дар от Бога – Пастор Фахри Тахиров

НА ЖИВО предаването Бъдеще и Надежда с п-р Тони Еленков и Паола Плачкова на тема „Господната вечеря“