Щом Духът на Бога е в сърцето ми/Аз ще пея нова песен – на живо

Тончо Колев – вокал

Да, Той е на трона – на живо

Тончо Колев – вокал

Искрено желая/Не мога да живея без Теб – на живо

Тончо Колев – вокал

Не чрез сила – на живо

Тончо Колев – вокал

Аз съм спасен – на живо

Тончо Колев – вокал

Боже, бляс’кът Ти изпълня – на живо

Тончо Колев – вокал

Ела при Спаса – на живо

Тончо Колев – вокал

Боже, бляс’кът Ти изпълня – на живо

Тончо Колев – вокал

Боже, отвори вратата – на живо

Тончо Колев – вокал

В бурите житейски – на живо

Тончо Колев – вокал

Ти заслужаваш славата/Ние идвеме при Тебе – на живо

Тончо Колев – вокал

Твоята Невяста – на живо

Тончо Колев – вокал

Песента щом спре – на живо

Тончо Колев – вокал

Копнея – на живо

Тончо Колев – вокал

Хвалете Господа – на живо

Тончо Колев – вокал

Хвалете Господа вариант II – на живо

Тончо Колев – вокал

Хвалете Господа вариант I – на живо

Тончо Колев – вокал

Боже, бляс’кът Ти изпълни – на живо

Тончо Колев – вокал

Боже, отвори вратата – на живо

Тончо Колев – вокал

Живата вода нека тече през мен – на живо

Тончо Колев – вокал

Святи Дух изливай – на живо

Тончо Колев – вокал

Думи на живот – на живо

Тончо Колев – вокал

Слез, Святи Душе, аз моля – на живо

Тончо Колев – вокал

Думи добри – на живо

Тончо Колев – вокал