Нека влезем в храма с песни – на живо

Тончо Колев – вокал

Живата вода – на живо

Тончо Колев – вокал

Бащино сърце/Дойде светлина – на живо

Тончо Колев – вокал

Всичко Си – на живо

Тончо Колев – вокал

Не чрез сила – на живо

Not by power Тончо Колев – вокал

Бог направи път – на живо

Тончо Колев – вокал

Ела при Спаса – на живо

Тончо Колев – вокал

Нека влезем в храма с песни – на живо

Тончо Колев – вокал

Аз знам в Кого съм повярвал – на живо HQ

Тончо Колев – вокал

Нашият Цар – на живо II HQ

Тончо Колев – вокал

Нашият Цар – на живо HQ

Тончо Колев – вокал

Не чрез сила – на живо HQ

Тончо Колев – вокал

Хвалете Царя – на живо HQ

Тончо Колев – вокал

Ела при Спаса – на живо HQ

Тончо Колев – вокал

Нашият Цар – на живо

Тончо Колев – вокал

Аз знам в Кого съм повярвал – на живо

Тончо Колев – вокал

Ела при Спада – на живо

Тончо Колев – вокал

Хвалете Царя – на живо

Тончо Колев – вокал

Не чрез сила – на живо

Тончо Колев – вокал

Нашият Цар – на живо

Тончо Колев

Колко драгоцен приятел – на живо

Тончо Колев – вокал

Хвалете Адонай – на живо

Тончо Колев – вокал

Свят Свят Свят си – на живо

Тончо Колев – вокал

Скоро, много скоро/Да, Той е на трона – на живо

Тончо Колев – вокал