00330 Женска конференция’ Издигане-Х.Ц.Отворено небе Добрич.

АРИНА ТЕКЕЯН Арменка–християнка, отдадена на Бога, която преминава през беди и трудности, но побеждава в Христос, изпълнява божественото си призвание от ранна възраст. Сърцето й е отдадено на хора от различни възрасти и националности и тя копнее да изживее приключенията в живота си в пълнота, както Бог ги е планирал за децата си. Арина има […]