03.08.2014

03.08.2014 п-р Николай Кокончев – Стани и ходи

ЕПЦ-Варна

п-р Людмил Ятански – Лука 19 гл. 29-48 ст. – 03.08.2014

Проповед от църква „Блага вест“ София от 03 Август 2014 Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: Моите желания или Божията Воля ? Пасаж: Лука 19 гл. 29-48 ст.