[07 January 2023] Апостолска Църква | П-р Ангел Пелтеков

[07 August 2022] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[07 August 2022] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[07 August 2022] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

ТМВБ #07 ¦ 2019 10 25 ¦ Битие 1 20,21

Свидетелство-София Минева (29. 07. 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Свидетелство-Атанас Иванов (29. 07. 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Даването-Татяна Балканджиева (29. 07. 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Молитва-Даниела Илиева (01. 07. 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Mолитва-Даниела Илиева (15. 07. 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Свидетелство-Димитринка Ралчева (01. 07. 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Конференция“Екипиране“ 16. 07. 2017

ХЦ“Живот на победа“

Никола Григоров-сеидетелство 09. 07. 2017

ХЦ“Живот на победа“

Тайната на радостните християни 20. 07. 2016.

п-р Людмил Ятански – Фаталният избор! I Солунци 1 гл. 4 ст. – 07. 26. 2015

Фаталният избор!