Покорство 1 – 10.12.2015 г.

Бог ни смирява, това е път, божия път, за да станем послушни, за да позволим Бог да работи чрез нас. Филипяни 2:8 . и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

Богослужение 10.12.2015 пастор Антон Пенев

Приличаш ли на Бог? Колебаеш ли се?