Евангелска Петдесятна Църква Бургас -11.02.2024

Премълчаване или изобличение – Проповед (11.02.2024)

Опитван и претеглен колко скъпоценен си | п-р Иводор Ковачев | 11.02.2024

Любовта е златния ключ на сърцето 11.02.2024 – ХЦ Ново Поколение Ямбол

Неделна проповед п-р Марин Маринов 11.02.2024 г.

П-р Иван Несторов | 11.02.2024

Името му беше Легион – неделя, 11.02.2024

Хваление – неделя, 11.02.2024

Неделно богослужение 11.02.2024 г.

Милост към най-ужасния грешник | I Тимотей 1:12 -17 | п-р СтаниславАлексиев | 11.02.2024 г.

„Верни и безкомпромисни в една агресивна и езическа среда“ – 11.02.2024