Приближаване към Исус 1 – 11.10.2015 г.

Създадох този видеоклип с видеоредактора на YouTube (https://www.youtube.com/editor)

п-р Людмил Ятански – I Солунци 4. глава – 11.10.2015 г.

Проповед от църква „Блага вест“ София от 11. Октомври 2015 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Удоволствието на Бога!“ Пасаж: I Солунци 4. глава

Богослужение 11.10.2015 пастор Антон Пенев

Насърчавай себе си, за да можеш да насърчаваш и другите!

„Реката на живота“ – п-р Димитър Лучев – 11/10/2015

п-р Людмил Ятански – I Солунци 2 гл. 17 ст. – 3 гл. 13 ст. – 11.10.2015 г.

Проповед от църква „Блага вест“ София от 11. Октомври 2015 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Любовта на Павел“ Пасаж: I Солунци 2 гл. 17 ст. – 3 гл. 13 ст.

11.10.2015 г. – Илия Миланов

ЕПЦ-Варна

„Съразпнати с Христос“ – 11.10.2015

Част от поредицата „Кръстът на Исус Христос“