Богослужение 11.11.2012 Антон Пенев

http://youtu.be/V5BFhzPZTCA

11.11.2012 – църква „Светлина на света“ – 2-ра част

Проповядва п-р Данчо Пертов тема: Възстанови първата си любов църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов / cyrkva „Svetlina na sveta“ s pastor Bojidar Simeonov

11.11.2012 – църква „Светлина на света“ – 1-ва част

Проповядва п-р Данчо Пертов тема: Възстанови първата си любов църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов / cyrkva „Svetlina na sveta“ s pastor Bojidar Simeonov