Божието царство на земята 8 – 15.11.2015

еСъздадох този видеоклип с видеоредактора на YouTube (https://www.youtube.com/editor)

Богослужение 15.11.2015 пастор Антон Пенев

Бог се грижи за теб!

Проповед: Божественият стандарт за Молитвата – 3 (15.11.2015)

Християнски Център Шумен (15.11.2015) Тема: Божественият стандарт за Молитвата – 3 Пастор: Веселин Лазаров http://christiancenter-shumen.com/

Неделно богослужение – Християнски Център Шумен (15.11.2015)

Християнски Център Шумен Неделно богослужение (15.11.2015) Тема: Божественият стандарт за Молитвата – 3