16.06.19г. П-р Мирослав Маринов – В силата на Святия Дух-2 част.

Деяния 2;1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. 3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те всички […]

16.06.19г. П-р Мирослав Маринов – В силата на Святия Дух-1 част..

Деяния 2;1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. 3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те всички […]

16.06.19г. – п-р Мирослав Маринов – В силата на Святия Дух

ЕПЦ-Варна