Доктрините в Библията част 18/ Доктрината за Святият Дух / Служението на Духа 2 с п-р Тони Еленков

09.06 2021

Свършекът | 18. Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете | п-р Д. Лучев

Господният ден | 18. От притежание към управление | п-р Димитър Лучев

Щрихи от Евангелието според Марк | 18. Притчите на Царството | п р Димитър Лучев

Достойно е Агнето | 18. Царе преди закона | п-р Д. Лучев

В началото бе Словото | 18. Синът Божий и пътя на богопознанието | Д. Лучев

Свидетелство- Благомира (18. 03. 2018)

ХЦ“Живот на победа“nggg

Молитва -Даниела Илиева (18 .03. 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Молитва-Даниела Илиева (18 02 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Личността и делото на Светия Дух | 18. Св. Дух в историята на Израел | п-р Д. Лучев

151) Importance of the Spirit Baptism (18 points) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 30)

151) Importance of the Spirit Baptism (18 points) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 30)

112) What did Christ empty himself of (18 points) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

112) What did Christ empty himself of (18 points) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

94) What the O.T. is and is not, It’s calling and purpose, future – Finis J. Dake (GPFM Lesson 18)

94) What the O.T. is and is not, It’s calling and purpose, future – Finis J. Dake (GPFM Lesson 18)

Систематично богословие | 18. Доктрината за човека (2ра част) | п-р Димитър Лучев

Курс по систематично богословие проведен през 2016 в гр.Сливен. Целта на курса е да представи християнската вяра като цялостна система от вярвания, да изясни основните истини, към които традиционното християнство се придържа и да проследи взаимовръзката между отделните доктрини. Лекциите са предназначени за пастири и проповедници, както и за онези, любознателни християни, които искат да […]

18) God has a Spirit body – part 3 – Finis J. Dake (GPFM Lesson 4)

18) God has a Spirit body – part 3 – Finis J. Dake (GPFM Lesson 4)

How do the Greek and Hebrew read about Acts 1:8? (Finis J. Dake)

How do the Greek and Hebrew read about Acts 1:8? (Finis J. Dake)

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Не се срамувай от Христа 3-та част 2 Тим 1 6 18.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ Не се срамувай от Христа 3-та част 2 Тим 1 6 18.

Евангелие според Йоан | 18. Нахранване на множествата/ Хлябът от небето | п-р Димитър Лучев

Посланието на Исус (част 18)