2-ра част – 26.08.18 (Неделя)

Хилядогодишното Царство царство на ХРИСТА на земята 2-ра част

Изкушението (2-ра част) – 04.03.18 (Неделя)

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Християнски отговорности в невярващото общество 2-ра част Тит 3;1-

mm – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/krasimir-bakardjiev

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Спасителната Божия благодат 2-ра част Тит 2;11-14

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Спасителната Божия благодат 2-ра част Тит 2;11-14

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Характерът на здравословна църква 2-ра част Заключение Тит 2;1-6

Описание

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Петте посвещения на верния лидер 2-ра част Тит 1;1-4

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Петте посвещения на верния лидер 2-ра част Тит 1;1-4

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Триумфалната победа на Павел 2-ра част 2 тим. 4;6-8

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Триумфалната победа на Павел 2-ра част 2 тим. 4;6-8

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Знаците на верния проповедник 2-ра част 2 тим 4;3 – 5

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Знаците на верния проповедник 2-ра част 2 тим 4;3 – 5

Възстановяване (2-ра част)

пастор Вениамин Несторов 9-ти Юни, 2016 г. Четвъртък, 19:00 ч. Пловдив

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Опасност в църквата. 2-ра част 2 тим 3;1-9

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Опасност в църквата. 2-ра част 2 тим 3;1-9

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Почитаните съдове на Бога. 2-ра част 2 Тим. 2:20-26

Описание

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Мотиви на пожертвователно служение 2-ра част 2 Тим. 2:9-13.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Мотиви на пожертвователно служение 2-ра част 2 Тим. 2:9-13.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Не се срамувай от Христа 2-ра част 2 Тим. 1-6-18.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Не се срамувай от Христа 2-ра част 2 Тим. 1-6-18.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Мотивацията на Божия човек 2-ра част. 1 Тим. 6:13-15.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Мотивацията на Божия човек 2-ра част. 1 Тим. 6:13-15 Заключение.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Грижа на църквата за вдовиците 2-ра част. 1 Тим. 5:8-16.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Грижа на църквата за вдовиците 2-ра част. 1 Тим. 5:8-16.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Квалификация на Божия лидер – духовна утвърденост. 2-ра част.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Квалификация на Божия лидер – духовна утвърденост. 2-ра част.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Прилични християнски задължения. 2-ра част. Заключение.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Прилични християнски задължения. 2-ра част. Заключение.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Как да бъдем готови за края на времената 2-ра част

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Как да бъдем готови за края на времената 2-ра част

Защо не мога да остана безучастен в битката (1 Царе 17) 11.01.2015 – 2-ра част

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Молитва за пълно освещение 2-ра част

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Молитва за пълно освещение 2-ра част

11.11.2012 – църква „Светлина на света“ – 2-ра част

Проповядва п-р Данчо Пертов тема: Възстанови първата си любов църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов / cyrkva „Svetlina na sveta“ s pastor Bojidar Simeonov

08.08.2012 / 2-ра част / църква „Светлина на света“

църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов / cyrkva „Svetlina na sveta“ s pastor Bojidar Simeonov – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-2012-cyrkva-svetlina-na-sveta-2012