Е .П. Ц. Варна. Водно кръщение- 23 09 2017г/ 2/

Марк 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Е. П .Ц .Варна .Водно кръщение -23 09 2017г

Марк 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Е. П .Ц .Варна. Водно кръщение -23 09 2017г.

Марк 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Видение за 2017г. – Т.Б.Джошуа, служба 01.01.2017г.

Пророчество на Т Б Джошуа за 2017г.

Откъс от службата SCOAN-27.11.2016.