22 05 2022 -Сърцето на Бащата, Светли Стоянов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

29 05 2022 – Хваление и поклонение

Евангелска църква на вяра – Пловдив

05 06 2022 – Божието най-добро, п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

12 06 2022 – Да излезеш от пустинята, Джейми Бамбрик

Евангелска църква на вяра – Пловдив

19 06 2022 -Пребъдвай в Божия мир, 3 част, Атанас Ташев

Евангелска църква на вяра – Пловдив

26 06 2022 – Хваление и поклонение

Евангелска църква на вяра – Пловдив

03 07 2022 – Пол Маурър

Евангелска църква на вяра – Пловдив

10 07 2022 -Целта на живота ни, п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

17 07 2022 – Вяра която действа чрез любов, Димитър Спилков

Евангелска църква на вяра – Пловдив

24 07 2022 – Светли Стоянов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

31 07 2022 – Хваление и поклонение

Евангелска църква на вяра – Пловдив

07 08 2022 -Евре 2:1-4, п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

14 08 2022 -Блаженни милостивите, Светлин Стоянов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

21 08 2022 -Божиите принципи за щастливия брак, Атанас Ташев

Евангелска църква на вяра – Пловдив

28 08 2022 – Хваление и поклонение

Евангелска църква на вяра – Пловдив

04 09 2022 – Римляни 12:11, п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

09 09 2022 – Конференция „Пробив“

Евангелска църква на вяра – Пловдив

10 09 2022 -Събрание посветено на Израел, Конференция „Пробив“

Евангелска църква на вяра – Пловдив

10 09 2022 – Конференция „Пробив“

Евангелска църква на вяра – Пловдив

11 09 2022 – Конференция „Пробив“

Евангелска църква на вяра – Пловдив

18 09 2022 -Настойчива молитва, Димитър Спилков

Евангелска църква на вяра – Пловдив

25 09 2022 – Хваление и поклонение

Евангелска църква на вяра – Пловдив

02 10 2022 – Врагът на църквата, п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

09 10 2022 – Божиите принципи за щастливия брак, 2 част, Атанас Ташев

Евангелска църква на вяра – Пловдив