ХД (205) ЕЗИКЪТ НА ДУШАТА. Митко ДИМИТРОВ

17.08.2022 г. 19.00 ч.

205) Continued review of Daniel, antichrist and what country the antichrist comes from.

205) Continued review of Daniel, antichrist and what country the antichrist comes from – Finis J. Dake (GPFM

В света на чудесата 205

Предаване с водещ пастор Васил Петров на тема; „Вътрешната стая“ 04.02.14 г.