Врагът на молитвата – 21.01.2016

Яков 2:14 – Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Какво правим е това, което Бог казва показва нашата вяра.

Богослужение 21.01.2016 пастор Антон Пенев и Марин Гегов

Силата на любовта ни към Бог!

21.01.2016 г. – п-р Николай Кокончев – Благодатта – част 2

ЕПЦ-Варна