Хваление за Исус Христос СЪБОТА 21. 01.2023

August 21, 2022 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Проповед от date mm 2021 г. pastor Начало

[21 August 2022] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

Богослужение Раковски, 21- ти Август, 2022г.

пастор Вениамин Несторов ЕЦ Емануил 21.08.2022г. Неделя, 10:00ч. Раковски Сайт: https://emanuil.bg Facebook: https://fb.me/EmmanuelBulgaria/

ББ (21) САТАНИНСКА СИНАГОГА. МД

09.04.2022 г. 12.00 ч.

ХД (21). МОЛИТВЕНА БЛИЗОСТ. Митко ДИМИТРОВ

18.02.2022 г. 18.00 ч.

Ново начало (21 дни на пост и молитва)

November 21, 2021 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Проповед от date mm 2021 г. pastor Начало

Свършекът | 21. Ако някой каже думата против Светия Дух, няма да му се прости | п-р Д. Лучев

Щрихи от Евангелието според Марк | 21. Обладаният от гадаринската земя | п-р Димитър Лучев

Достойно е Агнето | 21. Историята на Адам като история на царете | п-р Д. Лучев

113) What does our Lord’s Kenosis teach us – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

113) What does our Lord’s Kenosis teach us – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

112) What did Christ empty himself of (18 points) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

112) What did Christ empty himself of (18 points) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

111) The Kenosis of Christ – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

111) The Kenosis of Christ – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

110) The theory of Eternal Sonship (Points 4-8) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

110) The theory of Eternal Sonship (Points 4-8) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

109) The theory of Eternal Sonship (8 points) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

109) The theory of Eternal Sonship (8 points) – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

108) Facts that prove Jesus is not the Father – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

108) Facts that prove Jesus is not the Father – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

107) Why Jesus is not the Father or the Holy Ghost – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

107) Why Jesus is not the Father or the Holy Ghost – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

106) The union of the natures of Jesus Christ – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

106) The union of the natures of Jesus Christ – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

105) The humanity of Jesus Christ-10 points – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

105) The humanity of Jesus Christ-10 points – Finis J. Dake (GPFM Lesson 21)

Систематично богословие  | 21. Последиците от падението | п-р Димитър Лучев

Курс по систематично богословие проведен през 2016 в гр.Сливен. Целта на курса е да представи християнската вяра като цялостна система от вярвания, да изясни основните истини, към които традиционното християнство се придържа и да проследи взаимовръзката между отделните доктрини. Лекциите са предназначени за пастири и проповедници, както и за онези, любознателни християни, които искат да […]

21) The creation of the material universe – Finis J. Dake (GPFM Lesson 5)

21) The creation of the material universe – Finis J. Dake (GPFM Lesson 5)

Евангелие според Йоан | 21. Божията премъдрост | п-р Димитър Лучев

Посланието на Исус (част 21)