Живот на вяра, Калинка Касева 24.06.2018г.

Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.blagovestie.com Website: www.propoved.com Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas/live Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube channel: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie) www.facebook.com/ChristianVideoPortal

Чакай Господа | Михаил Стефанов | 24.06.2018г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“