СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Работа на словото на Бога. 3-та част 2 тим 3;17-19

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Работа на словото на Бога. 3-та част 2 тим 3;17-19

Ефесяни 3;17-19 Пълнотата ни в Бог 4 част

Ефесяни 3:17-19 Пълнотата ни в Бог 3 част

http://youtu.be/jowmp1iA_wo