498 г. Реформация

Послание на пастор Радослав Киряков за 498та годишнина от протестантската Реформация през 1517 г.