Надежда (4К)

Взривоопасни вещества във взаимоотношенията (4К)

Силата на насърчението (4К)

СТОП СТРЕС! Прегърни работата си и я обичай (4К)

СТОП СТРЕС! Живей с лекота (4К)

Силата на взаимоотношенията (4К)

Какво има в Божието сърце за теб? (част 2) (4К)

Какво има в Божието сърце за теб? (част 1) (4К)

Как си представяш Бог? (част 2) (4К)

Преживяване на Божието присъствие (4К)

Как си представяш Бог? (част 1) (4К)

Историята за двамата братя (4К)

Божието присъствие (част 2) (4К)

Божието присъствие (4К)

Нашата идентичност (4К)

Вечер с Марк Гънгър (4К)

Най-Великото послание (4К)

Кого следваш? (4К)

Голяма вяра – преломни обстоятелства (4К)

Голяма вяра – служене (4К)

Голяма вяра – божествени взаимоотношения (4К)

Голяма вяра – лични духовни дисциплини (4К)

Голяма вяра – практично поучение (4К)

Голяма вяра (4К)