В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 614, “Може ли човек да се промени, напълно“

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 614, Тема на предаването; “Може ли човек да се промени, напълно“

http://youtu.be/-4IFU1JZiVY

Ефесяни 6:14 Оръжията на вярващите 3 част

Ефесяни 6:14 Оръжията на вярващите 2 част

Ефесяни 6:14 Оръжията на вярващите 1 част