Заколението на Агнеца | 4. Змията и козелът

Заколението на Агнеца | 1. Смъртта на Аз-а

Заколението на Агнеца | 2. Свещеникът жертва | Димитър Лучев

Заколението на Агнеца | 3. Жертва за нас или наша жертва | Димитър Лучев

Заколението на Агнеца | 5. Ходатаят | Димитър Лучев

На Агнеца

Църква Благовестие Бургас Good News Christian Church Burgas Bulgaria Online: http://blagovestie.com/live.php Website: www.blagovestie.com Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie