Общността е актив

„Позволяваш ли общността да бъде актив за теб?“, п-р К.Курдоманов Общността може да бъде ценен актив за теб – място, където да развиеш своя характер и потенциал. Но това не става автоматично, от самосебе си. Ти имаш избора дали да се възползваш от тази възможност … или не.