Свободен от бремето на очакванията |п-р Ал.Джоргов |Църква Вдъхновение|

Живот чрез силата на Кръста |п-р Ал.Джоргов |Църква Вдъхновение

ИЗГРАДИ СИЛНА ИДЕНТИЧНОСТ, част 3 |п-р Ал.Джоргов|

СЪЖИВЕН – част 3 |п-р Ал.Джоргов| Църква Вдъхновеие

ИДОЛЪТ Е ЛОШ ГОСПОДАР |минутки |Ал.Джоргов|

Идолът е нещо добро, което се превръща в твой господар. И то зъл господар, който само изисква, но не прощава. Господар, който обещава, но не е способен да изпълни обещанието си и да ти даде удовлетворение. Този откъс е от посланието „Когато добрите неща се превърнат в наши идоли“. Гледайте го от тук: https://youtu.be/9QbnNCYGm24 #Минутки […]

КОГАТО ДОБРИТЕ НЕЩА СТАНАТ НАШИ БОГОВЕ |Ал.Джоргов|

Грехът е не само да вършиш зли неща, но и да обожествяваш добрите. Добри неща като кариера, бизнес, семейство, отглеждане и образование на децата, здраве, приятели … В това много силно послание, Александър споделя: – какви са белезите, че нещо добро се е превърнало в идол, – как да разпознаем идолите в собствения си живот, […]

„Божията любов, която всеки може да приеме“, Ал.Джоргов

Ал. Джоргов разглежда темата за Божията любов по интересен и различен начин. Божията любов не е сладникава или розова. Тя е действена и кървава… понеже беше доказана и демонстрирана на Христовия кръст. – Но защо понякога ни е трудно да я преживеем? – Къде се получава разминаване между нашето знание и нашият отклик към Божията […]

„Имай вяра в Бога“, Ал.Джоргов

Вярата ще те накара да вдигнеш очите си и да погледнеш към Бог, който е Бог на невъзможното! Тя не е нещо мистично и неразбираемо, а начин на живот. В тази проповед, Ал. Джоргов споделя: – основни принципа за вярата от Словото; – истории за вярата, описани в Библията, които ще предизвикат аргументите в твоя […]

„Страданието на Христовия ученик“, Ал.Джоргов

Не бихте искали да пропуснете това видео … ако желаете да разберете кое страдание е в Христос и кое не. „Има много повече в този живот от това да уповаваш на Христос. Има и това да страдаш за Него. И страданието е толкова голям дар, колкото и упованието.“ Фил. 1:29 MSG Ако желаете да получавате […]