Алилуия , за Твоите дела

Алилуия , за Твоите дела

Алилуия , Исус Победител Е

Алилуия , Исус Победител Е

Алилуия , за Твоите дела

Алилуия за Твоите дела

Алилуия за Твоите дела

Алилуия , за Твоите дела

Алилуия , Исус Победител Си

Алилуия , за Твоите дела

Алилуия , за Твоите дела

Алилуия , за Твоите дела

Алилуия , Исус Победител Е

Алилуия за Твоите дела

Пей алилуия на Христа

Алилуия , Исус Победител Е

Алилуия за Твоите дела

Алилуия , Исус Победител Е

Алилуия за Твоите дела

Алилуия , Исус Победител Е

Алилуия , Исус Победител Е

Алилуия за Твоите дела

Алилуия за Твоите дела

18.12.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Пей алилуия на Христа

http://youtu.be/RlOCQA5r_sE Домашна група – 08.12.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров