2 Част П-р Андрю Пери – Бог е добър Бог

1 Йоаново 4:9 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

П-р Андрю Пери – Бог е добър Бог

https://www.youtube.com/watch?v=rke0RdpS7zQ1 Йоаново 4:8 Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов!

13.06.2019 – п-р Андрю Бели – Бог е добър Бог

ЕПЦ-Варна, проповед