[05 February 2023] Апостолска Църква | Атанас Пелтеков

[29 January 2023] Апостолска Църква | Атанас Пелтеков

[22 January 2023] Апостолска Църква | П-р Костадин Плачков

[22 January 2023] Апостолска Църква | П-р Ангел Пелтеков

[15 January 2023] Апостолска Църква | П-р Ангел Пелтеков

[25 Decemberr 2022] Апостолска Църква | П-р Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[07 January 2023] Апостолска Църква | П-р Ангел Пелтеков

[25 Decemberr 2022] Апостолска Църква | П-р Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[18 December 2022] Апостолска Църква | Ангел Пелтеков

[27 November 2022] Апостолска Църква | Стефан Стаматов

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[11 December 2022] Апостолска Църква | Ангел Пелтеков

[04 December 2022] Апостолска Църква | Атанас Пелтеков Божиите пътища

[26 November 2022] Апостолска Църква | Конференция

[26 November 2022] Апостолска Църква | Конференция

[25 November 2022] Апостолска Църква | Конференция

[20 November 2022] Апостолска Църква | Ангел Пелтеков

Апостолска църква | 13.11.22

Апостолска църква | 06.11.2022

[09 October 2022] Апостолска Църква | Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

Апостолска църква 30.10.2022

Авторитет Част 4 / Апостолска църква 23.10.2022г.

Пол Морър – Апостолска Църква 16/10/2022

[02 October 2022] Апостолска Църква | Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[25 September 2022] Апостолска Църква | Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]