April 21, 2024 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Богослужение в ЕПЦ “ Бъдеще и надежда “ – Айтос 21 април 2024 година, неделя

17 Април 2024 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

Бог на работното място, Верен Тончев – 14 април 2024

Богослужение в ЕПЦ “ Бъдеще и надежда “ – Айтос 17 април 2024 година, сряда

Църква “Благовестие”, хваление 14 април 2024

April 14, 2024 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Богослужение в ЕПЦ “ Бъдеще и надежда “ – Айтос 14 април 2024 година, неделя

14 Април 2024 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

ОБЦ РУСЕ, Неделно богослужение – 14 Април, 2024

Богослужение в ЕПЦ “ Бъдеще и надежда “ – Айтос 10 април 2024 година, сряда

Защо някой би се отрекъл от Исус, П-р Живко Тончев – 07 април 2024

Църква “Благовестие”, хваление 07 април 2024

April 7, 2024 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

ОБЦ РУСЕ, Неделно богослужение – 7 Април, 2024 – част 2

Богослужение в ЕПЦ “ Бъдеще и надежда “ – Айтос 7 април 2024 година, неделя

7 Април 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

ОБЦ РУСЕ, Неделно богослужение – 7 Април, 2024

Богослужение в ЕПЦ “ Бъдеще и надежда “ – Айтос 3 април 2024 година, сряда

Проповед Антон Пенев, 24 април 2011 годинa

ИСТИНАТА за ЧЕРНОБИЛ 26 април 1986 Bibliata TV

[30 April 2023] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

http://youtu.be/IQ8RvO2-aDI

April 30, 2023 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

http://youtu.be/KMF4zoezBsA

Богослужение Сливен, 30-ти Април 2023 г.