Фестивал на християнска авторска музика Нова песен 11

Римляни 15:11 И пак: – „Хвалете Господа, всички народи, И да Го славословят всички люде“.

Фестивал на християнска авторска музика -Нова песен- 12 .

Псалми 135:3 Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

Фестивал на християнска авторска музика- Нова песен- 9 .

Псалми 117:1 Хвалете Господа, всички народи; Славословете Го, всички племена;

Фестивал на християнска авторска музика -Нова песен -10 .

Псалми 113:1 Алилуия. Хвалете слуги Господни, Хвалете името Господно.