Свършекът | 22. Друго знамение няма да им се даде, освен знамението на пророк Йона | п-р Д. Лучев

Свършекът | 23. Демонизирането на нечестивото поколение | п-р Димитър Лучев

Длъжни ли са жените да носят покривало | п-р Димитър Лучев

Кои са Божиите синове | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 20. Наказанието на Содом ще бъде по леко | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 21. Ако някой каже думата против Светия Дух, няма да му се прости | п-р Д. Лучев

В небесни места | Където съм Аз, да бъдете и вие | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 18. Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете | п-р Д. Лучев

Свършекът | 19. Няма да изходите Израилевите градове докато не дойде Човешкият Син | п-р Д. Лучев

Свършекът | 17. Децата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина | п-р Димитър Лучев

Относно живота в Христа и единството на Църквата | интервю с монсеньор Джордж Мифсут

Свършекът | 15. Разрушете този храм | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 16. Никой да не яде плод от тебе довека | п-р Димитър Лучев

В небесни места | Приближаване | п-р Димитър Лучев

В небесни места | Достъп до небесния Ерусалим | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 14. Времето наближи | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 10. Пророчествата на Малахи | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 11. Йоан Кръстител – новият пророк Илия | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 13. Йоан като апокалиптичен пророк | п-р Димитър Лучев

Линк към част от семинара „Господният ден“, към която п-р Лучев прави препратка в 21мин.: https://www.youtube.com/watch?v=sADDJCLl9VE&list=PLfeMEZ72w233MTNqXwXo6feKsae-2eVih&index=16

Свършекът | 12. Кой е Йоан и защо кръщава | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 8. Един ден, две събития | п-р Димитър Лучев

В тази поредна част, п-р Лучев ни препраща към лекция в предходен семинар озаглавен “Господния ден”, в която обяснява, че пророците на Стария завет са разграничавали Божия съд над определени нации, наричан “Господния ден” и съда над всички хора, който ще се случи в последния ден на земната история. В това последно събитие, бележещо прехода […]

Седящи до небесния престол | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 9. Разпределение на есхатологичните теми | п-р Димитър Лучев

В настоящата лекция, п-р Лучев прави тематично разпределение, според което оределени текстове от Новия завет би следвало да се разбират като отнасящи се до близкото бъдеще на апостолите – “свършекът”, а други за далечното – “последният ден”. Схемата, която п-р Лучев създава има за цел да помогне на всеки, който се интересува от християнска есхатология […]

Седящи в небесни места | п-р Димитър Лучев

Извинявам се, но поради възникнал технически проблем, качеството на видео материала е много-лошо, но тъй като тази проповед е началото на цяла нова поредица, реших да я публикувам въпреки това. Благодаря за разбирането.