В сянката на Петър | 4. Светлата сянка на духа

В сянката на Петър | 3. Тъмната сянка на плътта

В сянката на Петър | 2. Сянката на Бога | Димитър Лучев

В сянката на Петър | 1. Чудотворната сянка на апостола | Димитър Лучев | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 12. Телето като изображение на ЯХВЕ

Златно теле или заклано агне | 13. Пътят на Агнето

Златно теле или заклано агне | 11. Сблъсъкът между ценностите на телето и на Агнето

Златно теле или заклано агне | 10. Телето като символ на сила, богатство и потентност

Златно теле или заклано агне | 9. Телето като пиадестал на ЯХВЕ | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 7. Телето като заместител на ЯХВЕ | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 8. Целият ли Израел съгреши | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 5. Невястата и нейното теле | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 6. Двата вида свещенство | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 3. Промененото решение на Бога | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 4. Учещият се Бог | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 2. Изневяра по време на сватба | Димитър Лучев

Златно теле или заклано агне | 1. Два образа, два пътя | Димитър Лучев

Хлябът на живота | 9. Преодоляване на бариерата на тлението | Димитър Лучев

Хлябът на живота | 10. Относно победата на греха и смъртта и Евхаристийното единение с Христа

Хлябът на живота | 8. Двете природи в личността на богочовека | Димитър Лучев

Човешкият „Аз“ като отпечатък на божествения | Димитър Лучев

Вавилонската нова година като предобраз на възцаряването на Христа -2 част-п-р Д. Лучев – 08.01.2017

Хлябът на живота | 7. Боговъплъщението като кръста на Бога | Димитър Лучев

Хлябът на живота | 6. Божията Премъдрост