ТЕМА; „Ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров,

И както Мойсей издигна змията , така трябва да бъде издигнат Човешкият Син – Пастор Фахри Тахиров

Кой политик ще поведе България към светло бъде

Кой политик ще поведе България към светло бъде

„Може ли да бъде осуетена Божията воля“ п-р Никола Левтеров и Снежка Илиева

Който устои до край, ще бъде спасен, п-р Иван Несторов @cofbg #churchoffaith

Успява ли Църквата да бъде опора на младите

Успява ли Църквата да бъде опора на младите

И както бяха Ноевите дни , така ще бъде Пришествието на Човешкият Син – Пастор Фахри Тахиров

ТЕМА; „Да бъде смъртното погълнато от живота“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Ако Бог е откъм нас , кой ще бъде против нас – Пастор Фахри Тахиров

Цветлин Йовчев Не може никой да бъде подслушван

Да бъде волята Твоя

Какъв ще бъде белегът на Твоето Пришествие и на свършването на века – Пастор Фахри Тахиров

Евеном Шалом – Да бъде мир на земята

Нека бъде светлина

да бъде Исус превъзвишен Bibliata TV LIVE

Посветеният живот ще бъде изпитан

Един ден , всеки ще застане пред Господа , за едни Той ще бъде Спасител , а за други – Съдия

Благословен да бъде Господа Bibliata TV LIVE

Успява ли Църквата да бъде опора на младите

Кажете на праведника че ще му бъде добре

Пророчество Бог иска да бъде близък с нас

Да бъде Исус превъзвишен – на живо