ББ (142) УЧАСТНИЦИ В ПОРЪСВАНЕ. МД

ББ (138) ЖЕРТВЕНА БЛОГАДАТ. МД

ББ (138) ПОСЛЕДОВАТЕЛ С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (137) ПРИСЪСТВИЕТО НА ВЯРАТА. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (136) ПОНЕЖЕ АЗ ПРЕМЪЛЧАХ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (134) КОГАТО БЛАГОДАТТА ГОВОРИ.МД

ББ (133) БЛАГОДАТТА: ИЗВЪН СИЛИТЕ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (131) ПОД БЛАГОДАТ. МД

ББ (131) ГОСПОД Е СИНАЙ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (130) „ДА, ДА“ и „НЕ, НЕ“. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (128) БИЧ ОТ ЛЮБОВ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (126) ОБЕМ НА ТРУДА. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (124) ТОВА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ББ (124) БОГОСЛОВИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. МД

ББ (123) КАКВО Е ГРЕХЪТ. Митко ДИМИТРОВ

ББ (122) Чаши в чашата МИТКО ДИМИТРОВ

ББ (121) ОБЕЩАНАТА СИЛА. Митко ДИМИТРОВ

ББ (119) СТАЯ ЗА ПРИЕМ. Митко ДИМИТРОВ

ББ (118) ПРИЕМ ЗА ГРЕШНИЦИ. Митко ДИМИТРОВ

ББ (117) ДА БЪДЕШ ПРЪВ . Митко ДИМИТРОВ

ББ (116) СТРАЖА И ПОСТ. Митко ДИМИТРОВ

ББ (114) СИН И НАРОД. Митко ДИМИТРОВ

ББ (113) ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ. Митко ДИМИТРОВ

ББ (111) ВОЙНАТА НА ТОКОВЕТЕ. МД