НА ГОЛГОТА БЕ РАЗПНАТ

Хваление – ЕПЦ – Ветил гр. Ямбол At The Cross by Hillsong

В началото бе Словото | 1. Генезисът на месианската идея | Д. Лучев

В началото бе Словото | 2. Основни характеристики на месианската идея | Д. Лучев

В началото бе Словото | 3. Кой всъщност е Йешуа | Д. Лучев

В началото бе Словото | 4. Един Господ в две проявления | Д. Лучев

В началото бе Словото | 5. Вторият Яхве | Д. Лучев

В началото бе Словото | 6. Коронацията на Човешкия син | Д. Лучев

В началото бе Словото | 7. Господ рече на моя Господ | Д. Лучев

В началото бе Словото | 8. Богоявленията в Стария завет | Д. Лучев

В началото бе Словото | 9. Името на Бога | Д. Лучев

В началото бе Словото | 10. Името и Словото на Бога | Д. Лучев

В началото бе Словото | 11. Присъствието и Лицето на Бога | Д. Лучев

В началото бе Словото | 12. Двата храма и двата престола на Бога | Д. Лучев

В началото бе Словото | 13. Господ е един | Д. Лучев

В началото бе Словото | 14. Божествено себеограничение | Д. Лучев

В началото бе Словото | 15. Тайната на боговъплъщението | Д. Лучев

В началото бе Словото | 16. Една личност в две природи | Д. Лучев

В началото бе Словото | 17. Животът и служението на богочовека | Д. Лучев

В началото бе Словото | 18. Синът Божий и пътя на богопознанието | Д. Лучев

В началото бе Словото | 19. Новият Адам | Д. Лучев

В началото бе Словото | 20. Синът Божий и живота на Светата Троица | Д. Лучев

На кръста бе Сам.

Вечните евангелски песни-пее сестра Виолета.

Исус не бе сред преброените

20 декември 2015 г. п-р Румен Борджиев

В началото бе Словото – Виктор Емануилов, 24 май 2015