БХЦ Лас Вегас-Благословението

БХЦ Лас Вегас-Стария груб кръст

БХЦ Лас Вегас-Този който прави път

БХЦ Лас Вегас-Ще пея Алилуя

БХЦ Лас Вегас – Възкресенска сила

БХЦ Лас Вегас – Жената с дух на немощ

БХЦ Лас Вегас – Петър при Корнилий

БХЦ Лас Вегас – Неизвестният Варнава

БХЦ Лас Вегас – Савел от Тарс

БХЦ Лас Вегас – Симон магът

БХЦ Лас Вегас – Каква е целта ни

БХЦ Лас Вегас – Когато излезеш на бой 2

БХЦ Лас Вегас -Когато излезеш на бой 1

БХЦ Лас Вегас – Божието господство

БХЦ Лас Вегас – Благовестителят Филип

БХЦ Лас Вегас – Дякон Стефан

БХЦ Лас Вегас – Обновяване на ума 8

БХЦ Лас Вегас – Десетте Божии заповеди 2

БХЦ Лас Вегас – Десетте Божии заповеди 1

БХЦ Лас Вегас – Пророчески дарби 2 7

БХЦ Лас Вегас – Пророчески дарби 2 6

БХЦ Лас Вегас – Пророчески дарби 2 5

БХЦ Лас Вегас – Пророчески дарби 2 4

БХЦ Лас Вегас – Пророчески дарби 2 3