Библейско ухажване 3 Bibliata TV LIVE

Библейско ухажване 4 Bibliata TV LIVE

Библейско изучаване, сряда – 22.06.2022

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – 13 глава, 15.06.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА ВЪВЕДЕНИЕ Йоан 13: 1 Това е последната Пасха в земния живот на Господ Исус Христос и четвъртата в Неговото публично служение. ПОСЛЕДНАТА ПАСХА И ИЗМИВАНЕ КРАКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ Йоан 13: 2-20 Тази пасхална вечеря е същата, за която говорят синоптичните Евангелия, и която е известна още като Тайната вечеря. Ев. […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан, 12 глава – 08.06.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ПОМАЗВАНЕТО НА ИСУС ВЪВ ВИТАНИЯ Йоан 12 : 1-6 І Коринтяни 10: 12 Йоан 12 : 7-11 Лука 16 : 31 ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВЛИЗАНЕ НА ИСУС В ЙЕРУСАЛИМ Йоан 12 : 12-19 Викайки „Осанна!”, те казвали три неща: • Да дойде царството на Месия. • Това царство да бъде победоносно. • […]

Библейско изучаване

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – глава десета, 25.05.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ДЕСЕТА ИСУС Е ДОБРИЯТ ПАСТИР Йоан 10 : 1-2 Йоан 10 : 3-6. „ВРАТАРЯТ” ТУК ОЧЕВИДНО Е СВЯТИЯТ ДУХ. Марко 13 : 34 СВЯТИЯТ ДУХ ВОДИ ХОРАТА ДО ХРИСТОС! Римляни 13 : 14 Изразът: „И ГИ ИЗВЕЖДА…” много напомня за ПАСТИРЕНАЧАЛНИКА, описан в Псалом 23 : 1-3. Господ Исус ни води […]

Библейско изучаване: ПРОГРЕСИРАЩО БОГОПОЗНАНИЕ, 18.05.2022

ПРОГРЕСИРАЩО БОГОПОЗНАНИЕ Йоан 9 : 1-7 ЕДИН СЛЯП ПРОСЯК МИЛОСТИВО Е ИЗЦЕЛЕН Изход 20 : 5 Лука 19 : 10 Йоан 9 : 5-7 Сам Той заяви в Матей 28 :18 СТЪПКИТЕ НА ПРОГРЕСИРАЩО БОГОПОЗНАНИЕ Йоан 9 : 8-12 • „ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СЕ НАРИЧА ИСУС…” • НО СЛЕПЕЦЪТ СМЕЛО ЗАЯВЯВА: “ТОЙ Е ПРОРОК!” Йоан 9 […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – глава осма, 11.05.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ОСМА ФАРИСЕИТЕ, ЖЕНАТА, УЛОВЕНА В ПРЕЛЮБОДЕЙСТВО И ИСУС Йоан 8 : 1-6 Елеонският хълм се намирал на изток от Йерусалим. Левит 20 : 10 Йоан 8 : 6 -12 Яков 1 : 19 и Матей 7 : 1-5 КАКВО ЛИ Е ПИСАЛ ХРИСТОС? Данаил 5 : 5 Бог знаеше мислите на […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – глава седма, 04.05.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА СЕДМА ИСУС И НЕГОВИТЕ БРАТЯ Йоан 7 : 1-5 Матей 10 : 36 Йоан 7 : 6-9 ИСУС НА ПРАЗНИКА НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Йоан 7 : 10-13 Марко 8 : 38. Йоан 7 : 14-31 Йоан 7 : 32-36 ОБЕЩАНИЕТО ЗА СВЯТИЯ ДУХ Йоан 7 : 37-39 Празникът на Шатрите бил свързан […]

Библейско изучаване: ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ШЕСТА ГЛАВА, 27.04.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ШЕСТА ГЛАВА ТРЕТАТА ПАСХА НА ИСУС. НАХРАНВА 5000 МЪЖЕ. Йоан 6 : 1-4 Йоан 6 : 5-13 Исус ги учи да не разчитат на това, което имат в момента, а на това, което Той ще направи. УМНОЖАВАНЕТО НА ХЛЯБОВЕТЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИН АКТ НА СЪТВОРЕНИЕ, КОЙТО Е ВЪЗМОЖЕН САМО ЗА БОГА. Това чудо […]

Библейско изучаване: ЙОАН 5 ГЛАВА: ИСУС Е ВЕЛИКИЯТ ЛЕКАР, 20.04.2022

ЙОАН 5 ГЛАВА: ИСУС Е ВЕЛИКИЯТ ЛЕКАР ЙОАН 5 : 1-15 – ИЗЦЕЛЕНИЕТО ПРИ КЪПАЛНЯТА ВИТЕЗДА Йоан 5:8 Тогава Исус му каза: „Стани! Вземи си постелката и ходи.“ 9 В същия миг човекът беше излекуван; взе постелката си и започна да ходи… 14 След това Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти […]

Библейско изучаване: ЙОАН 3 ГЛАВА – БИБЛЕЙСКИТЕ ТЕРМИНИ ЗА НОВОРОЖДЕНИЕТО, 13.04.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ТРЕТА: БИБЛЕЙСКИТЕ ТЕРМИНИ ЗА НОВОРОЖДЕНИЕТО І. НОВИЯТ ЗАВЕТ И ДУМИТЕ, КОИТО ГОВОРЯТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ НОВОРАЖДАНЕ. 1) tiktein – „тиктайн”- Галатяни 4 : 27 относно: Евреи 6 : 7, Откровение 12 : 2, 4-5, 13. 2) gennan – „генан” Употребена е 97 пъти в Новия Завет със значение на: Йоан 1 […]

Библейско училище – Дипломиране | Църква Мисията | 10.04.2022

Библейско изучаване: ЙОАН 4 ГЛАВА – ГОСПОД ИСУС ВОДИ ДУШИ КЪМ СПАСЕНИЕ, 06.04.2022

ЙОАН 4 глава ГОСПОД ИСУС ВОДИ ДУШИ КЪМ СПАСЕНИЕ Йоан 4 : 1 – 4. ИСУС МИНАВА ПРЕЗ САМАРИЯ НА ПЪТ ОТ ЮДЕЯ КЪМ ГАЛИЛЕЯ. – Мат. 10 : 17, Лука 19 : 10 Йоан 4 : 5 – 26. ИСУС И САМАРЯНКАТА. – Битие 33 : 19, 4 Царе 17 : 24, Йоан 7 […]

Библейско изучаване: ЙОАН 3 ГЛАВА – ДИЛЕМАТА НА НОВОРОЖДЕНИЕТО, 30.03.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ТРЕТА ДИЛЕМАТА НА НОВОРОЖДЕНИЕТО Йоан 3:1-5 Йоан 12 : 42-43 Понятието „НОВОРОЖДЕНИЕ”, „РОЖДЕНИЕ СВИШЕ-ОТГОРЕ” било познато на юдеите. У юдеите и до ден днешен се е запазила церемонията „БАР МИЦВА”, която се прилага към евр. момчета, навършили 13 години, върху които от тук нататък се разпростирала властта на Закона. При извършването […]

БИБЛЕЙСКО СЪБЕСЕДВАНЕ. МД

19.03.2022 г. 16.00 ч.

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан 2 глава, 16.03.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН 2 ГЛАВА ИСУС ПРЕВРЪЩА ВОДАТА ВЪВ ВИНО Йоан 2 : 1-11 Псалом 118 : 27 Йоан 2 : 5 „КАКВОТО ВИ РЕЧЕ, СТОРЕТЕ.” Един поет описва това чудо така: „… водите видяха своя Бог и почервеняха.” Дотук ние можем да направим извода: Храната и питието са ни дарове на Божията благодат и […]

БИБЛЕЙСКО СЪБЕСЕДВАНЕ. МД

http://youtu.be/cRDcfn3wlyo 12.03.2022 г. 16.00 ч.

Библейско изучаване: Йоан 1 глава – 09.03.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ПЪРВА ПРЕДВЕЧНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СЛОВОТО ЙОАН 1 : 1, 2 Йоан говори тук за вечното битие на Сина в Отец. ЙОАН 1 : 3 Исус Христос е Създателят на всичко видимо и невидимо. Колосяни 1 : 16 ЙОАН 1:4 Йоан 3 : 36 а Йоан 14 : 6 ЙОАН 1 : […]

БИБЛЕЙСКО СЪБЕСЕДВАНЕ. МД

05.03.2022 г. 17.00 ч.

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан, въведение – Йоан 20:31, 02.03.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН, ВЪВЕДЕНИЕ У. Макдоналд пише за Евангелието сп. Йоан следното в своя коментар: „Това Евангелие е книгата, накарала най-много хора да последват Христос; вдъхновила е най-много вярващи да се отдадат на вярно служение, и е поставила най-много и трудни въпроси пред изследователите на Божието Слово…” І. АВТОРСТВО, ВРЕМЕ И МЯСТО НА НАПИСВАНЕ ІІ. […]

Библейско изучаване: НОВОТО ТВОРЕНИЕ ИЛИ ВЕЧНИТЕ ВЕКОВЕ – 23.02.2022

КНИГА ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН ЧАСТ ІІІ: Това, което предстои да стане: НОВОТО ТВОРЕНИЕ ИЛИ ВЕЧНИТЕ ВЕКОВЕ Според обещанията в завета с Давид трябва да има: • един вечен царски Потомък • едно вечно царство • и един вечен трон Новото творение или Вечните Векове – това е темата на Откровение 21 и 22глави. Откровение 20 […]

Библейско изучаване: ПРОМЕЖДУТЪКЪТ МЕЖДУ МИЛЕНИУМА И ВЕЧНИТЕ ВЕКОВЕ

http://youtu.be/b-Z7wlfNyQI КНИГА ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН ЧАСТ ІІІ: Това, което предстои да стане: ПРОМЕЖДУТЪКЪТ МЕЖДУ МИЛЕНИУМА И ВЕЧНИТЕ ВЕКОВЕ УСЛОВИЯТА ЗА ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДАТ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО. ПОСЛЕДНИЯТ БУНТ НА САТАНА – Откровение 20 : 7-9 Сатана ще ги събере и насочи към Светата земя за последната си битка: • […]