„Сила и надмощие“ | Мите Гошев

„Със или без Христос“ | Людмил Ятански

„С или без Христос“ | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

„Бог е в контрол“ | Еркан Хасанов

„Бог е в контрол“ | Еркан Хасанов

„Цената да следвам Христос“ | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

“Безопасно място” | Алекси Алексов

„Колко вяра?“ | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

„Втори шанс“ | Самуил Шопов

„Панаир на суетата“ | Мите Гошев

Църква Блага вест |- 17.05.23 г.

„Срам ме е“ | Филип Шопов

Църква Блага вест | На живо | п-р Людмил Ятански

„Докосване на недокоснатия“ | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

Църква Блага вест | Людмил Ятански

„Щит и закрила“ | Благой Господинов

„Срам ме е“ | Филип Шопов