На живо от църква Блага вест София

Алекси Алексов – „Бъди различен“ – 05.05.2021

Проповед от църква „Блага вест“ София от 5 май, 2021 г. Говорител: Алекси Алексов Тема: „Бъди различен“ Пасаж: Тит: 3:1-8

Великденско празнично богослужение – 02.05.2021

п-р Людмил Ятански – „О неразумни и мудни по сърце…“ – 02.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 2 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „О неразумни и мудни по сърце…“ Пасаж: Лука 24:13-49

п-р Людмил Ятански – „Към кръста“ – 25.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 25 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Към кръста“ Пасаж: Йоан 12:1-26

Николай Драганов – „Захария“ – 28.04.2021

Служба на църква „Блага вест“ София от 28 април, 2021 г. Говорител: Николай Драганов Тема: „Захария“ Пасаж: Лука 1:57-80

п-р Людмил Ятански – „Към кръста“ – 25.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 25 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Към кръста“ Пасаж: Йоан 12:1-26

п-р Людмил Ятански – „Милите обиталища“ – 21.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 21 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Милите обиталища“ Пасаж: Псалм 15

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

п-р Людмил Ятански – „Дом на милост“ – 18.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 18 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Дом на милост“ Пасаж: Йоан 5:1-18

п-р Людмил Ятански – „Дом на милост“ – 18.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 18 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Дом на милост“ Пасаж: Йоан 5:1-18

Алекси Алексов – „Младежи и Слуги“ – 14.04.2021

Проповед от църква „Блага вест“ София от 14 април, 2021 г. Говорител: Алекси Алексов Тема: „Младежи и Слуги“ Пасаж: Тит: 2:6-15

п-р Мите Гошев – „Истина – лъжа“ – 11.04.2021

Служба на църква Блага вест София от 11 април, 2021 г. Говорител: п-р Мите Гошев Тема: „Истина – лъжа“ Пасаж: II Коринтяни 10, 11, 12

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

30 години Блага вест

Спомени и благодарности на Бога!

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

п-р Людмил Ятански – „Не остана праведен“ – 07.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 7 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Не остана праведен“ Пасаж: Псалм 12

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

п-р Людмил Ятански – „Вярвам“ – 04.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 4 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Вярвам“ Пасаж: Йоан 4:43-54

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

Николай Драганов – „Съмнението“ – 31.03.2021

Служба на църква „Блага вест“ София от 31 март, 2021 г. Говорител: Николай Драганов Тема: „Съмнението“ Пасаж: Лука 1:1-25

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София

Николай Драганов – „Нека ми бъде според твоите думи“ – 28.03.2021

Служба на църква „Блага вест“ София от 28 март, 2021 г. Говорител: Николай Драганов Тема: „Нека ми бъде според твоите думи“ Пасаж: Лука 1:26-38

На живо от църква Блага вест София

На живо от църква Блага вест София