Молитва и благославяне на малкия Георги

10.11.2019 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Благославяне на малко детенце.

Матей 19:14 А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

Благославяне на малко детенце .Е.П.Ц.Варна.

Благословение.

Благославяне ученици, студенти и учители 13. 09. 2015

Благославяне ученици, студенти и учители 13. 09. 2015