Благословенние слава и сила!

Числа 6-24 Господ да те благослови и да те опази! 25 Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! 26 Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Благословенние ,слава и сила !

Християнска църква Сион-кв.Аспарухово.Варна.